top of page
Til top

Brugerbehov opstår, forandres og dør med stadig større hastighed.

Derfor er evnen til at omsætte dyb brugerindsigt til nye løsninger afgørende for fremtidens organisationer.

 

Share Republic hjælper offentlige og private organisationer med – hurtigt, effektivt og kontinuerligt – at udvikle strategier, produkter, services og kommunikation, der sætter brugerens virkelighed og oplevelse i centrum. 

Services

Vi er specialiseret i at gennemføre brugerdrevne innovationsprocesser, og designe konkrete løsninger, der afhjælper komplekse problemer eller realiserer en ambition. Vi starter med at definere problemet eller ambitionen sammen med jer – handler det om ny adfærd, interne forretningsgange, effektivitet, mindre ventetid, en bedre kundeoplevelse, øget tiltrækningskraft eller noget helt syvende?

 

Vi tilrettelægger processen sammen med jer, og tager afsæt i jeres udfordringer, behov og mål. Vores leverancer ligger primært indenfor kategorierne herunder.

services
Sådan gør vi

Sådan gør vi

Vi skaber nye løsninger sammen med de mennesker, der skal bruge dem – i den unikke kontekst, de skal fungere. Det betyder, at vi definerer den strategiske retning sammen med organisationens ledelse, og inddrager medarbejdernes faglige ressourcer og praktiske erfaring. Vi involverer kunder og brugere, fordi de er eksperter i eget liv – og derfor rummer svar på både erkendte og ikke erkendte behov. Vi inddrager eksterne specialister, samfundstrends og markedsindsigt, som en værdifuld kilde til viden og inspiration.

 

Vi er stærkt inspireret af Design Thinking, fordi det er en effektiv måde at skabe rentable og relevante løsninger på. Det handler om, så hurtigt som muligt, at formgive en løsning, der kan skabes inden for rammerne af brugernes behov, organisationens formåen, og muligheder i omgivelser og marked.

 

Vi arbejder iterativt, udvikler hurtige prototyper og får løbende feed back fra brugere, for at accelerere processen fra idé til færdigt koncept. Sådan sikrer vi en løsning med kommerciel effekt og værdi for brugeren.

 

Erfaring

Share Republics partnere har mere end 10 års erfaring med at facilitere brugerdrevne innovationsprocesser og udvikle løsninger til private og offentlige organisationer. Mød nogle af organisationerne herunder.

 

Erfaring

kha_logo
le_logo
kfum_logo
sk_logo
idk_logo
ve_logo
hs_logo
la_logo
ds_logo
kk_logo
Kontakt

Kontakt

Står du med en udfordring, en spirende idé – eller er du nysgerrig på Share Republic? Ring eller skriv til os – du behøver ikke have defineret en opgave, det er faktisk tit en fordel at starte dialogen tidligt. Vi giver gerne vores perspektiv på sagen, gratis og uforpligtende.

 

Nye forespørgsler og projekter

 

Pelle Jensen

T  +45 2987 2118 

E  pelle@sharerepublic.dk

 

Samarbejde, job og praktik

 

Lone Lambæk

T  +45 2639 9364

E  lone@sharerepublic.dk

 

bottom of page