top of page

Strategi

Vi kombinerer brugerindsigter, samfundstrends, organisationens styrker og viden om markedet, og definerer konkrete mulighedsrum og innovationsspor, der kan indgå som et solidt fundament i den strategiske beslutningsproces. 

 

Vi udvikler strategiske værktøjer, der i sammenhæng identificerer en klar retning for et produkt, en service, et brand eller organisationen som helhed.  

 

Typiske aktiviteter og leverancer

 • Brugerindsigter

 • Organisationsindsigter

 • Markeds- og trendmaps

 • Mulighedsrum

 • The Golden Circle

 • Vision og mission

Proces

Vi hjælper organisationer med at designe processer og strukturer som understøtter organisationens strategiske mål og vision. Vi inddrager de mennesker som udvikler, leverer og modtager organisationens produkter og ydelser.

 

Vi hjælper desuden med at skræddersy brugerdrevne innovations- og udviklingsprocesser, organisationen helt eller delvist selv kan gennemføre.  

 

Typiske leverancer

 • Redesign af organisationsstrukturer  

 • Redesign af processer og procesmodeller

 • Visualisering af roller, flow, faser og aktiviteter

 • Prototyping og test 

 • Anbefalinger til udrulning

Koncept

Vi udvikler nytænkende forretnings- og servicekoncepter, som er direkte afledt af indsigt i brugerens virkelighed og organisationens potentiale. Hermed opnås relevante løsninger, der mindsker afstanden mellem det brugerne har behov for, og det organisationen tilbyder.  

 

Koncepterne skaber eksempelvis mere effektivitet, øget salg, ny adfærd eller bedre kundeoplevelser. I konceptudviklingen inddrages virksomhedens medarbejdere, ligesom prototyper testes og modificeres i brugerens miljø for at sikre maksimal effekt.    

 

Typiske aktiviteter og leverancer

 • Business Model Innovation

 • Value proposition design

 • Service design

 • Nudging

 • Procesdesign

 • Prototyping og test

 

Oplevelse

Vi udvikler brugeroplevelser med afsæt i indsigter og strategi. Vi designer den samlede bruger/kundeoplevelse, så den bliver attraktiv for målgruppen, bæredygtig for virksomheden, og skaber differentiering til eventuelle konkurrenter.

 

Typiske aktiviteter og leverancer

 • Touch point management

 • Rum og dialogværktøjer

 • Kommunikationsdesign

 • Informationsarkitektur

 • Kompleksitetsreduktion

 • Prototyping og feedback

Brand

Med afsæt i brugerindsigter, markedet og brandets formål og styrker, udvikler vi helstøbte brands og autentisk kommunikation, som ændrer holdninger og adfærd blandt brugere, interessenter og medarbejdere.

 

Målet er at knytte følelsesmæssige bånd mellem modtager og afsender, ved at invitere modtageren ind i en meningsfuld bevægelse med et fælles formål.

 

Typiske aktiviteter og leverancer

 • Brand position og strategi

 • Visuel identitet (logo) 

 • Navn, tagline og tekst

 • Fysiske miljøer og rum

 • Digitale og trykte platforme

 • Prototyping og test

 

Med inspiration i business antropologi og kvalitative metoder skaber vi indsigter, der kan vise årsager til udfordringer, og være kimen til innovation og nyskabelse af organisationens produkter og services. 

 

Vi opnår en en dyb forståelse for den følelsesmæssige og fysiske kontekst, som brugeren befinder sig i – og vi afdækker de idealer, motivationer og barrierer, brugeren ikke sætter ord på, men som ofte styrer adfærden.

 

Typiske aktiviteter og leverancer

 • Deltagerobservation

 • Etnografisk interview

 • Brugerrejser

 • Fotodagbøger

 • Service Blue Print

 • Mystery shopping

Indsigt

Indsigt
Strategi
Proces
Produkt
Service
Brand
bottom of page