top of page
Til top
Identitet og branding
Strategi- og forretningsudvikling
Samskabelse
Design antropologi

Ydelser 

Vi indleder jeres projekt med et helhedsperspektiv og en grundig dialog, som giver indsigt i jeres udfordring, organisation, tidsramme og mål. Herefter tilrettelægger vi processen, som ofte rummer en eller flere af nedenstående ydelser. 

Samskabelse

Involvér bredt og skab projekter med succes 

Om det er nye kommunale services, udvikling af landsbyer og foreninger eller det drejer sig om at udnytte steders potentialer, så er samskabelse en sikker vej til at opnå ejerskab, engagement og bæredygtige løsninger.

Samskabelse handler om at skabe løsninger med borgere, brugere, eksperter og interessenter – det vil sige de aktører og interessenter, der skal bruge, berige og realisere løsningen.

En samskabelsesproces i Share Republic står i designtænkningens navn. Vi fungerer både som proceskonsulenter og aktive medskabere. Vi bringer inspirerende forstyrrelser ind i processen og hjælper med at validere, kvalificere og visualisere løsningen, så I opnår innovationshøjde, engagement og ambassadøreffekt.

 

En samskabelsesproces indeholder eksempelvis strategisk planlægning og rammesætning, interviews og observationer, workshops og udarbejdelse af indsigter, strategi og idékatalog. 

 

Tags: #landsbyudvikling  #byudvikling  #attraktionsudvikling  #destinationsudvikling

Samskabelse – Lokalområder med kant

Silkeborg Kommune

 

· Planlægning og projektledelse af samskabelsesprocesser med 

  borgere, embedsfolk og politikere 

· Etnografisk research samt interviews med ressourcepersoner

· Facilitering af borgerworkshops og -møder i 5 udvalgte landsbyer

· Udvikling af strategier for udvikling, tiltrækning og synlighed 

  med afsæt i stedbundne potentialer og ressourcer i landsbyerne

· Udvikling og formidling af landsbyernes signatur, værdiposition, idébank

  og indsatsområder på kort og længere sigt 

Eksempler på erfaring med samskabelse

Udviklingsstrategi – bred inddragelse og lokal forankring

Ringkøbing Fjord Turisme

 

· Strategisk planlægning, rammesætning og projektledelse af

  samskabelsesproces med destinationens +100 medlemmer og turismeaktører

· Facilitering af workshops med en samlet varighed på 30 timer

· Udarbejdelse af udviklingsstrategi indeholdende bl.a. stedbundne potentialer,

  styrkeposition, brand strategi, vision, mission og indsatsområder

· Udarbejdelse af præsentationsmateriale og afholdelse af præsentationsmøder

Design antropologi

Find kimen til innovation og forandring 

Med inspiration i antropologi, etnografi og kvalitativ metode skaber vi indsigter, der kan vise årsager til udfordringer, og være kimen til innovation, udvikling og forbedring af jeres ydelser.

 

Vi opnår en en dyb forståelse for den følelsesmæssige og fysiske kontekst, som medarbejdere, brugere og kunder befinder sig i – og vi afdækker de idealer, motivationer og barrierer, de ikke selv er bevidste om, men som ofte styrer deres adfærd og beslutninger.

Med design antropologi får I adgang til nye indsigter, der kan danne grobund for strategiske beslutninger, produkter og services, der imødekommer reelle behov og dermed præsterer bedre.   

 

Tags: #interviews  #observationer  #userjourneys  #serviceblueprint  #mysteryshopping

Velfærdsdesign – Misbrugsbehandling med borgeren i centrum

Kolding Kommune

 

· Planlægning og projektledelse af samskabelsesproces med 

  borgere, medarbejdere og ledere 

· Design antropologi – interviews, observationer, samtalesaloner, service blue print og user       journeys med borgerne selv, samt pårørende og professionelle omkring dem

· Facilitering af løsningsworkshops med medarbejdere i Misbrugsorganisationen

· Facilitering af bruger/ekspertpaneler til feed back

· Færdigudvikling af indsigter, indsatser, mulighedsrum og værktøjer, der fungerer som

  strategisk afsæt og inspiration til udviking af stofmisbrugsbehandlingen i Kolding Kommune

Eksempler på erfaring med design antropologi

Designdreven landsbyudvikling – Landsbyen Lever

Kolding Landsbyforum og Kolding Kommune

· Planlægning, procesledelse og facilitering af design(thinking)proces med inddragelse

  Kolding Landsbyforums 20 landsbyer

· Felt studier i lnadsbymiljøerne

· Interviews med 25 ressourcepersoner (eksperter, interessenter og borgere)

· Afholdelse af borgerworkshops og -møder

· Formidling og visualisering af indsigter og mulighedsrum for udvikling, engagement,

  organisering, tiltrækning og synlighed

· Udvikling af strategi for udrulning og forankring i landsbyerne 

Strategi- og forretningsudvikling

Øget værdi for kunderne og bedre forretning for jer

Fremtiden banker på og kundebehov, markeder, teknologier og forretningsmodeller opstår og dør med stigende hastighed. Vi hjælper jer med at skabe relevante og tidssvarende visioner, strategier, produkter og services der mindsker afstanden mellem det, kunderne har brug for, og det, I tilbyder. Resultatet er mere værdi for kunderne og bedre forretning for jer.

 

I har naturligvis indgående viden om jeres virksomhed, branche og marked. Vi interviewer og inddrager jeres kunder, og opnår indsigt i deres drømme, nye behov og samfundstrends, der påvirker deres adfærd og beslutninger.

 

Med den nye fælles viden definerer vi sammen en klar retning og udvikler konkrete løsninger, der skaber øget værdi for jeres kunder og gør kundeoplevelsen sublim.

Strategi- og forretningsudvikling indeholder eksempelvis vision og mission, forretningsmodel, value proposition samt nyudvikling eller forbedring af produkter, services og oplevelser. 

Tags: #strategiproces  #forretningsudvikling  #kundeværdi #kundeoplevelse

En stærk fælles retning og et attraktivt produkt

DGIs Verdenshold

 

· Planlægning af samskabelsesproces i samarbejde med DGIs ledelse

· Facilitering af indsigts- og visionsworkshops med idrætspolitikere, professionelle og frivillige

· Interviews, observationer og on-sight studier 

· Udvikling af indsigter og mulighedsrum

· Udvikling af strategiske anbefalinger og værktøjer baseret på kundetyper

· Afholdelse af præsentations- og dialogmøder

Eksempler på erfaring med strategi- og forretningsudvikling

Strategi- og forretningsudvikling – Eksport af dansk leg og læring

WOW Park

 

· Indsigt i virksomhedens DNA, kontekst, marked, kunder og interessenter via

  interviews og desk research  

· Udvikling og formidling af strategisk fundament; vision, mission statement, virksomhedens

  5 key drivers, 4 forretningsområder og brand story 

· Udvikling og formidling af læringskonceptet WOW Learning Programme

· Indholdsmæssig og grafisk udvikling af digital præsentation målrettet partnere

· Indholdsmæssig og grafisk udvikling af brand book – The WOW Story

Designdreven forretningsudvikling – Fremtidens hotel

Kolding Hotel Apartments

 

· Strategisk planlægning, rammesætning og projektledelse af 360º business/brandudvikling

· Udvikling af indsigter via design antropologi; bl.a. user journey mapping og mystery shopping 

· Udvikling af value proposition, navn, tagline, visuel identitet og design manual

· Udvikling af produkter og services målrettet hhv. erhvervs- og feriegæster

· Konceptudvikling bl.a Map Of Surprises og Lånekassen

· Design af lejligheder, værelser, reception/morgenmadsrestaurant og uderum

· Udvikling af skiltning, wayfinding, website og annoncer målrettet nordeuropæiske kunder 

Identitet og branding

Skab retning, mening, værdi og engagement 

Vi skaber stærke brands har et klart WHY og en meningsfuld værdiposition som gennemsyrer alt hvad virksomheden skaber, gør og fortæller. Stærke brands forstår kunder, medarbejdere og interessenter som medskabere, og opnår derfor loyale tilhængere og stærke ambassadører.

Med grundig forståelse for jeres kunders følelsesmæssige og rationelle behov, og jeres særlige identitet og kultur, udvikler vi det strategiske grundlag og de visuelle og sproglige elementer, der udgør et stærkt brand. Efterfølgende udvikler vi samtlige touch points og kommunikationsplatforme – eksempelvis website, trykte publikationer, præsentationer, fysiske omgivelser og events. 

 

Tags: #why  #positionering  #branddirection #navn  #tagline  #visuelidentitet #designmanual

Den Danske Vestkyst – et brand med international rækkevidde 

Dansk Kyst- og Naturturisme

 

· Vidensindsamling via interviews med kernepersoner, oberservationer og desk research

· Analyse af stedbundne kvaliteter og fælles DNA i de 11 kommuner, der tilsammen udgør

  kyststrækningen fra Skagen til Vadehavet

· Udvikling af brand strategi og -fundament

· Udvikling af formidlingskoncept, der fremhæver det enkelte område og den fælles identitet  · Udvikling af navn, tagline og sproglig grundfortælling

· Udvikling af visuel identitet; logo, grafisk element, skrift og farvepalet

· Udvikling af brand guidelines til Vestkystens aktører og turistforeninger

Eksempler på erfaring med identitet og branding

Forretningsudvikling, identitet og branding – 360º

Levring Efterskole

 

· Strategisk planlægning, rammesætning og projektledelse af 360º business/brandudvikling

· Kvalitative interviews og workshops med elever, forældre, medarbejdere og ledelse

· Udvikling af vision, mission, indsatsområder og strategi

· Udvikling af værdiposition, tagline, visuel identitet og design manual

· Udvikling af digitale platforme – website og præsentationer

· Space branding i fysiske omgivelser – uderum, gangarealer og lokaler

· Udvikling af trykt materiale – brochurer og annoncer

· Udvikling af tøjkollektion, merchandise og idrætsredskaber

bottom of page